Про журнал

Мета
Мета журналу – публікувати повідомлення про нові розробки фундаментальних і прикладних досліджень в області діаграм стану, синтезу, кристалічних структур, фізичних властивостей тощо. Увага приділятиметься вивченню металів, сплавів та інтерметалічних сполук. Також журнал буде включати статті про споріднені сполуки: гідриди, неорганічні та органометалічні сполуки тощо.

Періодичність
Періодичність видання – чотири випуски на рік. Перший номер журналу буде представлений в електронній та друкованій формі у березні 2008 року.

Мова
Англійська або українська.

Ціна
Публікація у журналі безкоштовна. Доступ до електронної версії журналу, включаючи завантаження як pdf файлів самої статті, так і додаткових матеріалів, також безкоштовний. Ціна на друкований варіант поки що не встановлена.

Подання матеріалів
Просимо присилати свої рукописи поштою або через e-mail на адресу журналу як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Міжнародна редколегія несе відповідальність за рецензування праць, і автори отримають коректури не пізніше, ніж через 6 місяців, за умови, якщо стаття прийнята до друку. Будь ласка, ознайомтесь з правилами для авторів.

Додаткова інформація
Додаткову інформацію (наприклад cif файли) можна подавати разом зі статями. Вона буде представлена на сайті журналу.