Шановні Науковці,

Два роки минуло відколи побачив світ перший випуск журналу "Хімія металів і сплавів" у березні 2008 року. І хоча ще не час робити глобальні висновки, ми маємо намір відобразити найбільш виразні тенденції.

Майже сто статей було опубліковано протягом цих двох років. Наші автори – науковці найрізноманітніших країн світу, а саме України, Австрії, Канади, Китаю, Чехії, Єгипту, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Саудівської Аравії, Польщі, Португалії, Росії, Словенії, Швеції, Швейцарії, Сполучених Штатів Америки. Ми раді повідомити, що більшість статей – результат плідної міжнародної співпраці за участю провідних науково-дослідних центрів з усього світу.

Ми були щасливі зустріти багатьох наших авторів на наукових форумах, які проводилися у Львові, таких як Міжнародна конференція з кристалохімії інтерметалічних сполук. Матеріали дев'ятої та десятої наукових конференцій опубліковані у нашому виданні. На цей момент матеріали одинадцятої Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук знаходяться у друці, а матеріали шістнадцятого Міжнародного семінару з фізики та хімії твердого тіла готуються до друку, і побачать світ у грудні 2010 та червні 2011 року відповідно.

Серед тем, які найчастіше висвітлені у журналі "Хімія металів і сплавів", вагоме місце посідає визначення кристалічної структури. Більш ніж 40 % опублікованих праць стосуються кристалічних структур нових сполук. Хоча і значна кількість цих статей охоплює структури інтерметалічних сполук, є також праці про координаційні сполуки, оксиди, гідриди, сульфіди та інші. У багатьох випадках було застосовано рентгенівську дифракцію методом монокристалу та порошку, а для деяких сполук були використані такі додаткові методи, як нейтронна дифракція, металографія та інші. Ще однією популярною ділянкою досліджень є діаграми стану. Приблизно у кожній четвертій статті було розглянуто діаграми стану та фазові рівноваги. Також багато праць містять відомості про фізичні, магнітні, транспортні та оптичні властивості сполук, сплавів чи наноматеріалів.

Незважаючи на назву журналу, ми б не хотіли, щоб наше видання охоплювало тематику виключно навколо проблем інтерметалічних сполук та кристалохімії. Тому ми із задоволенням публікуємо статті з аналітичної, фізичної, металоорганічної хімії та теоретичної фізики.

Серед інших наших досягнень ми б хотіли відзначити, що у травні 2009 року журнал "Хімія металів і сплавів" був внесений до списку фахових видань ВАК України. А нещодавно декілька експертів у різних наукових галузях приєдналися до редколегії.

Отже, ми заохочуємо усіх подавати свої праці до друку у журналі "Хімія металів і сплавів", а з нашого боку будемо старатися зробити журнал більш зручним для авторів та цікавим для читачів.


Роман Гладишевський
Головний редактор

Христина Міліянчук
Завідувач редакції
 Адреса для кореспонденції
Хімія металів і сплавів

Хімічний факультет
Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Кирила і Мефодія, 6
79005, м. Львів
Україна
тел. +380 32 2600388
chemetal@lnu.edu.ua

ISSN 1998-8079 (print), ISSN 1998-8087 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію № 12787-1671Р від 03.05.2007